Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

                          INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W roku szkolnym 2020 / 2021 na teren budynku szkolnego uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami :

Klasy I – III wejście nr 1 budynek A

Klasy I – III wejście nr 2 budynek D

Klasy IV – VI wejście nr 3 łącznik budynku A i B (od strony ul. Makarskiego)

Klasy VII – VIII wejście nr 4 segment sportowy (od strony boiska)

Na teren szkoły ( budynków) rodzice wchodzą  wyłącznie w celu załatwienia niezbędnych spraw - wejściem nr 1  !

Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki zobowiązane są do zdezynfekowania rąk, założenia maseczek ochronnych i zachowania dystansu społecznego (1,5 metra pomiędzy osobami).

Harmonogram wydawania posiłków w stołówce szkolnej :

Godzina 11:30 – klasy I – III 

Godzina 12: 30 – klasy IV – V

Godzina 12 : 40 – klasy VI                                              

Godzina 13 : 40 – klasy VII – VIII

Kontakt telefoniczny (sekretariat szkoły) : 77 404 58 40

Aktualności