Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

OGŁOSZENIE

DRODZY RODZICE SZEŚCIO – I SIEDMIOLATKÓW!

Z pewnością chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej. Nasza szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania. Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi (rocznik 2013) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 lutego 2020 roku o godzinie: 17:00 w stołówce szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1.
Przebieg spotkania:

1. Przedstawienie ogólnych informacji o szkole.

2. Zapoznanie z projektowanym planem organizacji zajęć w klasach pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

3. Rekrutacja 2020/2021.

4. Dyskusja.

5. Zwiedzanie szkoły przez rodziców, spotkania z pracownikami szkoły.

W trakcie spotkania przyszli uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczą w zajęciach w sali komputerowej, świetlicy szkolnej oraz w zabawach logopedycznych. Przewidywane są również gry i zabawy z elementami teaballa, w związku z tym prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie zmienne.

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusz

Aktualności