Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

38. rocznica stanu wojennego

15 grudnia br. nasz poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu z okazji 38. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Wspólnie z innymi pocztami sztandarowymi, przedstawicielami władz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji, wojska wysłuchaliśmy wspaniałej homilii ks. kapitana Piotra Rokity oraz modliliśmy się za ofiary stanu wojennego i ich rodziny. Po nabożeństwie złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszych rodaków, którzy w latach powojennych walczyli pokojowo o niezależność narodu polskiego, prawdę i sprawiedliwość, a dzieło ich stało się źródłem wolności wielu narodów Europy i nowego porządku świata. Udział w mszy był dla nas wspaniałą lekcją historii.