Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

w dniach 16-25 marca 2020r. nasza szkoła zawiesza  zajęcia dydaktyczno- wychowawcze na terenie placówki.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą jednakże pozostawali w kontakcie z Państwem i uczniami. Począwszy od poniedziałku każdy z nauczycieli uczących w oddziale drogą elektroniczną (przez wiadomość wysłaną do każdego z Państwa przez e-dziennik) lub poprzez umieszczenie informacji w zakładce ZADANIA DOMOWE będzie przekazywał dzieciom zadania do samodzielnego wykonania w tym okresie kwarantanny. 

Bardzo proszę o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego.

Jednocześnie informuję, że każdy z nauczycieli od poniedziałku do piątku w godz.8.00-12.00 począwszy od 16.03 będzie dostępny dla Panstwa drogą elektroniczną (e-dziennik)