Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zmodyfikowany plan klasy 5F

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

J.POLSKI

J.POLSKI

J.POLSKI

J.POLSKI

RELIGIA

MAT.

MAT.

MAT.

MAT.

J.ANGIEL.

HISTORIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MUZ. /PLAST.

WF

J.ANGIEL.

INF./TECH.

J.ANGIEL.

HISTORIA

WF

WŻR/G.WYCH.