Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

zmodyfikowany plan lekcji klasy 8c od 30.03

Plan lekcji klasa 8c, wych. Adriana Puzyniak

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

W-F

MATEMATYKA

MATEMATYKA

EDB

J.POLSKI

J. POLSKI

INFORMATYKA

BIOLOGIA

J.NIEMIECKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

ZAJ. Z WYCH.

J. ANGIELSKI

GEOGRAFIA

HISTORIA

MATEMATYKA

WOS

J. POLSKI

RELIGIA

FIZYKA

HISTORIA

J.NIEMIECKI

FIZYKA

CHEMIA

W-F