Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA - WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

We wrześniu nasza szkoła włącza się do projektu w ramach EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, który w edycji 2020 r. nosi tytuł  MOJA DROGA. 

MOJA DROGA to motyw przewodni tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny. Głównym celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. 

 

   Koordynatorem działań ze strony opolskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest Pani dr Magdalena Przysiężna-Pizarska. Koordynatorem działań w szkole są nauczyciele: p. Małgorzata Węgrzynowska oraz p. Grażyna Sochacka.

W zadaniach konkursowych mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły. Najlepsze prace zostaną ocenione komisyjnie i nagrodzone.

Drogi uczniu!

Wybierz temat, który stanie się inspiracją do twórczej pracy. Pamiętaj, żeby w pracy nawiązać do kultury, zabytków naszego regionu.

 

Termin oddania prac:  28 września 2020 r.

 

Tematy prac konkursowych:

Kl. I – III

  1. Organizacja konkursu plastycznego na temat ,,Projekt okładki mojej książki  pt. Opowieści o   mojej rodzinie”.
  2. Konkurs na portfolio ,,Moja droga do szkoły jest …”.
  3. Konkurs na maskotkę z herbem Brzegu.

Uczniowie oddają prace swoim wychowawcom.

 

Kl. IV- VIII

  1. Konkurs na przygotowanie lapbooka ,, Moja mała ojczyzna - Brzeg”.
  2. Konkurs na tomik poetycki: ,,Krótkie eksperymenty z poezją z historią miasta w tle”.
  3. Konkurs na przemówienie ,,Spacerkiem po nieodkrytych miejscach Brzegu”.
  4. Konkurs literacki: ,,Opowiadanie o mojej drodze do …”.

     

            Uczniowie oddają prace nauczycielom polonistom.