Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Ignorantia iuris nocet

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – jedna z podstawowych zasad prawa. Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu.

Ignorantia legis non excusat (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) – oznacza, że nikt nie może szukać usprawiedliwienia w nieznajomości prawa.

Prawo otacza nas w każdej dziedzinie naszego życia i wydaje się nam trudne i skomplikowane, dlatego tworzymy KĄCIK PRAWNY , gdzie będziemy mogli dowiedzieć się o odpowiedzialności prawnej za nasze postepowanie. Pozwoli on uświadamiać sobie, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy. 

 

Zamieszczamy prezentację video przygotowaną przez studentów  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 

https://psp6brzeg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mmesjasz-walas_psp6brzeg_onmicrosoft_com/ERqYQWKyxaNCtppITWhkgVEBDBP-MRBweA35MMFp8m7akQ?e=vGma2W