Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Informacje dotyczące egzaminu próbnego ósmoklasisty