Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny"

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły mieli możliwośc udziału w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny". Konkurs odbył sie 22 kwietnia w dwóch wersjach do wyboru: zdalnie (przy komputerze w domu za pośrednictwem internetu), stacjonarnie (na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym).  Większość uczniów wybrała drugą opcję, dzięki temu zgodnie z regulaminem, ma szansę na uzyskanie nagrody w formie wyróżnienia bądź tutułu laureata. Naszą szkołę reprezentowało łącznie 52 uczniów, w tym 3 zdalnie. Większość uczestników stanowili trzecioklasiści i czwartoklasiści (43 uczniów). Pięciu uczniów uczęszcza do klasy 5 lub 6, a czterch do klasy 7 lub 8. Podział ten związany jest z kategoriami obowiązującymi na konkursie.  Uczniowie przystępujący do rozgrywek w formie zdalnej poznali już swoje wyniki, dla nich konkurs był formą zabawy, sprawdzenia siebie i swoich umiejętności. Pozostali uczestnicy poznają swoje wyniki 3 czerwca. Trzymamy kciuki! 

Kilka słów o konkursie

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii "Żaczek" (kl. 2) zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
Test konkursowy w kategorii "Maluch" (kl. 3 i 4) zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii "Beniamin" (kl. 5 i 6), "Kadet" (kl. 7 i 8) zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. 

źródło: https://www.kangur-mat.pl/zasady.php