Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

UCZCIJMY MAJOWE ŚWIĘTA

1 maja, 2 maja, 3 maja 
  daty, o których należy pamiętać…


Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski – w pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy ważne święta:

1 MAJA – od 1890 roku Międzynarodowe Święto Pracy. Święto to upamiętnia strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku. W Polsce zostało ogłoszone w 1899 roku.

2 MAJA – od 2004 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 1 sierpnia 1919 roku Sejm uchwalił ustawę o godłach i barwach „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny-biały, dolny zaś-czerwony.”

3 MAJA – Święto Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Ta ustawa zasadnicza była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1791 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do 1990 roku.

  

ŻYCZYMY PIĘKNEGO ŚWIĘTOWANIA!

Samorząd Uczniowski PSP nr 6

im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

 

 

Zapraszamy do obejrzenie prezentacji wykonanej przez naszego ucznia.