Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zdrowo jem, więcej wiem - nasze działania związane z realizacją projektu

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Od lat zwiększa się odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała. Potwierdzają to liczne badania i publikacje, między innymi raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 roku. Według niego, aż 22% dzieci w Polsce cierpi na nadwagę, otyłość lub niedowagę. W odpowiedzi na tak niepokojące dane został stworzony ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”, skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych.

To właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Warto, żeby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

 Włączyliśmy się do projektu i zrealizowaliśmy zadania etapu wiosennego. 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i filmów Śmiech

 

 

 

 

 

 

 

 Link do filmu (ZUMBA, ZABAWY RUCHOWE): https://psp6brzeg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bprzybysz_psp6brzeg_onmicrosoft_com/EVI32LbmqMRKvOaXlo4KSXQB3znIL-ph5zaRIn4fSaJtTg?e=mid4qN