Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

100 lat Młodzieży PCK

W 2021 roku swój wielki jubileusz świętuje Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża. 100 lat temu z inicjatywy ówczesnego prezesa PCK generała Józefa Hallera powstały pierwsze szkolne koła PCK. Ich głównym celem było niesienia bezinteresownej pomocy najbardziej potrzebującym zgodnie z hasłem „Miłuj Bliźniego”. 

Obecnie w Ruchu Młodzieżowym PCK działa ponad 80 000 wolontariuszy zrzeszonych w Klubach Wiewiórka, Szkolnych i Akademickich Kołach PCK oraz Grupach SIM. Niezależnie od czasów i wyzwań wolontariusze PCK kierują się uniwersalnymi siedmioma zasadami, takimi jak: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, jedność, powszechność, dobrowolność i niezależność.

W naszej szkole mamy dużą grupę wolontariuszy PCK. Najmłodsi to uczniowie klas I-III należący do Klubu Wiewiórka, którego opiekunem jest pani Aleksandra Kamińska-Niziołek. Starsi uczniowie z klas IV-VIII działają w Szkolnym Kole PCK pod opieką pań Barbary Przybysz i Wiesławy Byczkowskiej. Nasi wolontariusze co roku biorą udział w wielu akcjach humanitarnych, prozdrowotnych, kwestach na rzecz potrzebujących, szkoleniach pierwszej pomocy oraz w różnych konkursach.

Z okazji obchodów jubileuszu 100–lecia Młodzieży PCK zachęcamy wychowawców i uczniów do udziału w akcjach:

  • „Dbajmy o siebie”, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej podczas trwającej pandemii,
  • „#Jestem Wolontariuszem PCK” - akcji w mediach społecznościowych polegającej na opublikowaniu swojego zdjęcia w specjalnej ramce z oficjalnym logiem obchodów w wybranych mediach (Facebook, Instagram). Ramka do zdjęcia wraz z instrukcją znajduje się w załączniku pod artykułem.                                                                    

W ramach akcji sportowej „Dbajmy o siebie” Emilia Rudyk z klasy VIII d i Julia Konarska z klasy VIII a przeprowadziły pogadanki i zabawy ruchowe z młodszymi uczniami. Natomiast Darek i Piotrek Kownaccy z klasy VIII a nagrali krótki film z ćwiczeniami, które można wykonać samodzielnie w domu lub na dworze, a także w szkole podczas przerwy śródlekcyjnej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz filmów z naszej akcji.

Link do filmu z akcji sportowej PCK "Dbajmy o siebie": https://psp6brzeg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bprzybysz_psp6brzeg_onmicrosoft_com/EVI32LbmqMRKvOaXlo4KSXQB3znIL-ph5zaRIn4fSaJtTg?e=mid4qN 

Link do filmu z ćwiczeniami:

 Dziękujemy Paniom Marioli Mesjasz-Walas i Aleksandrze Kamińskiej-Niziołek za umożliwienie przeprowadzenia pogadanek i zabaw ruchowych w klasach II c i II e oraz zaangażowanie w akcję. 

Wszystkim wolontariuszom życzymy zapału do nowych wyzwań i radości z dzielenia się dobrem.

Barbara Przybysz