Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Pamiętamy o wszystkich poległych, walczących o wolną Polskę. Cześć ich pamięci.

76 lat temu, 8 maja 1945 r., zakończyła się II wojna światowa w Europie. W Berlinie Trzecia Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji, co kończyło działania zbrojne na starym kontynencie. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań. Była to największa i najkrwawsza wojna w dziejach ludzkości. W czasie 6 lat wojny na kilku kontynentach straciło życie według różnych historycznych szacunków od 70 do 85 mln ludzi. Dzień 8 maja jest świętowany jako dzień zakończenia II Wojny Światowej w krajach Europy Zachodniej i w Polsce.  W Polsce 8 maja na mocy ustawy uchwalonej 24 kwietnia 2015 r. jest Narodowym Dniem Zwycięstwa – świętem państwowym. Upamiętnia ono zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Z tej okazji w sobotę 8 maja 2021 r. o godzinie 16:00 jako poczet sztandarowy, w składzie: Oliwia Urbanek, Nela Żak i Wiktor Biegalski braliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej w kościele Miłosierdzia Bożego z udziałem władz miasta, pocztów sztandarowych w intencji naszej Ojczyzny.

 Tekst ustawy

 

Dz.U. 2015 poz. 622

USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa

Art. 1. W celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami dzień 8 maja ustanawia się Narodowym Dniem Zwycięstwa.

Art. 2. Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym.

Art. 3. Znosi się Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowione na dzień 9 maja.

Art. 4. Traci moc dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności (Dz. U. Nr 21, poz. 116 oraz z 1951 r. Nr 4, poz. 28).

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski