Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

DUMNI Z PATRONA

 

W tym roku szkolnym uroczystości rocznicowe związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości miały w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. T.Kościuszki w Brzegu niezwykły przebieg i niepowtarzalny charakter. Obchody 103. rocznicy święta połączono bowiem z uroczystością odsłonięcia muralu upamiętniającego patrona naszej szkoły – Tadeusza Kościuszkę. To ważne dla społeczności szkolnej i mieszkańców miasta wydarzenie zaszczycili swoją obecnością liczni goście: Wiceminister Obrony Narodowej - p. Marcin Ociepa

 

Starosta Powiatu Brzeskiego - p. Jacek Monkiewicz, Burmistrz Brzegu - p. Jerzy Wrębiak wraz ze swoim zastępcą, p. Bartłomiejem Kostrzewą, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu - p. Wiesława Kostrzewa - Andros,  dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów - płk Grzegorz Oskroba, Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk Andrzej Mudrak, Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Zbigniew Stanowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - bryg. mgr Dariusz Gieroń, Komendant Straży Miejskiej – p. Krzysztof Szary, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego - ks. Marcin Czerepak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -p. Krzysztof Kulwicki, kustosz w Dziale Historii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu - p. Michał Plutarski, Przewodnicząca Rady Miejskiej - p. Renata Listowska, Kierownik Biura Oświaty w Urzędzie Miasta-p. Elżbieta Ochmańska - Jurkowska, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta - p. Anna Owczar wraz z pracownikiem Biura Spraw Społecznych i Zdrowia -p. Sylwią Jankowską, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich - p. Alicja Heflich, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK - p. Ireneusz Seliga, Prezes Fundacji Centrum Aktywnego Wsparcia - p. Michał Kwiatkowski wraz ze swoim zastępcą - p. Natalią Nowosad, dyrektorzy brzeskich przedszkoli i szkół, przewodnicząca Rady Rodziców PSP nr 6 - p. Magdalena Przysiężna - Pizarska. Obecni byli oczywiście uczniowie szkoły - przedstawiciele wszystkich oddziałów.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówień gości - p. Marcina Ociepy, Jacka Monkiewicza, Jerzego Wrębiaka oraz p. Natalii Nowosad którzy w szczególny sposób, zwracając się do zgromadzonych uczniów, przypomnieli, że patriotyczna postawa, którą zawsze uosabiał Tadeusz Kościuszko, jego aktywność obywatelska, poświęcenie oraz praca na rzecz innych, empatia, szczególnie w stosunku do najsłabszych, profesjonalizm i odpowiedzialność to cechy, które w obecnych czasach nabierają szczególnego znaczenia i mogą nadal inspirować, szczególnie młodych Polaków. Następnie zebrani wysłuchali krótkiej prelekcji historycznej poświęconej patronowi szkoły, wygłoszonej przez p. Michała Plutarskiego, który przypomniał nieznane fakty z życia Tadeusza Kościuszki.  Z kolei dyrektor placówki – p. Anna Krokosz w swym przemówieniu podkreśliła, że dzisiejsze spotkanie może być  doskonałą okazją do refleksji  nad postawą i wartościami, które ten wybitny Polak uosabiał. Wyraziła tez przekonanie, że mural z wizerunkiem T. Kościuszki, który za chwilę miał zostać odsłonięty, będzie nie tylko wyrazem ciekawej i budzącej podziw, nowoczesnej  w formie sztuki, ale przede wszystkim sposobem wyrażania patriotycznych uczuć wspólnoty, jaką od lat tworzą uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu. Nie kryła też dumy, że jako dyrektor szkoły, a w przeszłości również jej absolwentka, mogła udostępnić ścianę budynku młodym artystom. Słowa podziękowania skierowała na ręce wszystkich osób zaangażowanych w powstanie muralu: p. Ministra Marcina Ociepy, p. Burmistrza - Jerzego Wrębiaka, p. Wiceburmistrza -Tomasza Witkowskiego, prezesa Fundacji Centrum Aktywnego Wsparcia - p. Michała Kwiatkowskiego oraz p. wiceprezes Natalii Nowosad, z którą przede wszystkim przy organizacji przeprowadzenia tego zadania przyszło jej współpracować. Pani Anna Krokosz podkreśliła ogromną satysfakcję, której źródło stanowiła możliwość połączenia siły przekazu z wrażliwością zdolnych artystów - p. Sebastiana Skarżyńskiego i Przemysława Wójcika, nota bene, również byłych absolwentów Szóstki, by w oryginalny sposób za pomocą muralu przemówić do serc naszej szkolnej młodzieży.

Część artystyczna akademii, przygotowana przez młodzież szkoły pod opieką p. Ireny Syrico, p. Łukasza Milewskiego oraz p. Honoraty Rodobolskiej, wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników, w tym patrona placówki – T.Kościuszki. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem były utwory muzyczne. Artyści i organizatorzy tego wysmakowanego spektaklu zebrali zasłużone brawa i gratulacje od publiczności i zaproszonych gości.

Punkt kulminacyjny patriotycznej uroczystości stanowiło uroczyste odsłonięcie liczącego blisko 200m kwadratowych muralu z wizerunkiem T.Kościuszki, nawiązującego kolorystyką i artystycznym ujęciem do koncepcji bitwy pod Racławicami, zrealizowanego  w ramach projektu „Nasza historia – brzeski mural patriotyczny” z inicjatywy Fundacji Centrum Aktywnego Wsparcia, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Tadeusz Kościuszko powiedział kiedyś: „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad sobą samym”. W czasach, kiedy młodym ludziom często brakuje autorytetów, uczniowie Szóstki powinni być dumni, mając tak niezwykłego patrona, którego podobiznę możemy od dziś podziwiać na muralu budynku szkoły.

Dorota Wyrzykowska