Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Plan wywiadówek i konsultacji z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami – wywiadówki i konsultacje

18 październik 2018 – wywiadówka

22 listopad 2018 – konsultacje indywidualne

20 grudzień 2018 – wywiadówka, zapoznanie z propozycją ocen śródrocznych

24 styczeń 2019 – wywiadówka, po klasyfikacji

7 marzec 2019 – konsultacje indywidualne

4 kwiecień 2019 – wywiadówka

25 kwiecień 2019 – konsultacje indywidualne

30 maj 2019 – wywiadówka, zapoznanie z propozycją ocen rocznych

Pani Dyrektor zastrzega sobie prawo do korekty w powyższym harmonogramie wynikającym ze zmian w organizacji pracy szkoły.