Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

UZYSKANIE CERTYFIKATU ZA MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA

Od września tego roku szkolnego nasza szkoła realizowała MIEDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA, którego autorkami są: Marzena Dziadkowiec i Krystyna Grzegrzółka Intergrative Saturday School in Bristol. Głównym założeniem projektu jest pokazanie uczniom, że emocje i ich wyrażanie, nauka języka emocji jest bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwala nam zrozumieć samych siebie, lecz również drugą osobę. Projekt składał się z pięciu spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujących rozmowę o uniwersalnych wartościach. Pięć razy do roku nauczyciele skupiali się na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu i wprowadzeniu uczniów w:

  • Krainę Kreatywności,
  • Krainę Wyobraźni,
  • Krainę Mocy Słów,
  • Krainę Empatii,
  • Krainę Odwagi.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Uczniowie mogli otwarcie porozmawiać o swoich emocjach, nastrojach, o tym, co ich cieszy, a czego się boją. Nauczyli się patrzeć na inne osoby przez pryzmat swoich emocji uczuć, co im pozwoli być empatycznymi. Poznali, co to jest kreatywność, wyobraźnia, jak słowa mogą ranić, jak mogą poczuć się odważnymi przezwyciężając strach. Wybór projektu okazał się bardzo trafnym, przyczynił się do nabycia przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności oraz wsparł ich rozwój poznawczy i emocjonalny.