Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

83 rocznica wybuchu II wojny światowej

   1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

   W 83 rocznicę tego tragicznego wydarzenia nasz poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, a następnie w Apelu Poległych oraz złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem mjr. Henryka Sucharskiego. Przy kamieniu pamiątkowym swoje okolicznościowe przemówienia wygłosił starosta Jacek Monkiewicz, dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów płk Grzegorz Oskroba oraz burmistrz Jerzy Wrębiak. Tam też miała miejsce salwa honorowa.