Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Narodowe Czytanie 2022

Narodowe Czytanie 2022

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas następnych edycji przeczytano m.in. „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Celem tej inicjatywy jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości.

W tegorocznej edycji akcji czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. „Ballady i romanse” zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

Do udziału w Narodowym Czytaniu zaproszeni zostali także mieszkańcy Brzegu. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu we współpracy z Brzeskim Centrum Kultury poprosiła brzeżan o odczytanie utworów Mickiewicza na tarasie BCK. 3 września od godz. 11:00 do 13:30 „Ballady i romanse” czytali m.in. Jerzy Wrębiak Burmistrz Brzegu, nauczyciele brzeskich szkół i przedszkoli oraz uczniowie. Wśród lektorów znaleźli się także nauczyciele naszej szkoły: pani Wioletta Perkowska i pan Łukasz Milewski. Wychowawcy klas 6b i 8b odczytali „Rękawiczkę”, „Panią Twardowską” i „Dudarza”.