Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Wykaz zajęć statutowych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów w roku szkolnym 2018/2019