Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Witamy wiosnę

    21 marca barwnym korowodem przywitaliśmy wiosnę. Maszerowaliśmy z kolorowymi kwiatami i Marzanną pod Brzeskie Centrum Kultury, gdzie spotkaliśmy dzieci z innych brzeskich szkół i przedszkoli. Wesołymi piosenkami i skocznym tańcem przegoniliśmy resztki zimy.