Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Klasowa Wigilia

Zgodnie z tradycją w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się w klasach, aby obchodzić wspólną Wigilię. Składamy sobie życzenia, łamiemy się opłatkiem, kolędujemy. Jest to czas w którym czekamy na narodzenia Jezusa. Wszystkim  moim uczniom i ich rodzinom życzę zdrowych, rodzinnych, radosnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością Świąt Bożego Narodzenia!