Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Ciekawe zajęcia w "Hydropolis"

10 grudnia 2018 r. uczniowie klas Vb i Vd pod opieką Anny Mielnik, Anity Zielińskiej, Barbary Przybysz i Elżbiety Wacławik uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w centrum wiedzy o wodzie "Hydropolis" we Wrocławiu w ramach projektu "Ekoobieg".

 Celem projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, jest uświadomienie młodym uczestnikom, jak ważną rolę odgrywa woda na Ziemi, we wszechświecie, w naszym organizmie i życiu i jak istotna jest jej ochrona na co dzień.

Zajęcia były podzielone na 2 części. W pierwszej uczniowie byli prowadzeni ścieżką dydaktyczną przez kolejne strefy nowoczesnego muzeum, wyposażone w multimedialne tablice, modele, repliki, dzięki, którym poznawali wodę z różnych perspektyw. Zapoznali się z teorią dotyczącą pochodzenia wody na Ziemi i we wszechświecie, zobaczyli modele istot żyjących w głębinach oraz kopię kapsuły batyskafu Trieste, który w 1960 r. jako pierwszy pojazd załogowy dotarł do najgłębszego miejsca na Ziemi - Rowu Mariańskiego. Sprawdzali zawartość wody w narządach wewnętrznych oraz w różnych produktach żywnościowych, mogli zobaczyć dziesiątki modeli statków, łodzi. a także sprawdzić jak działa wiele urządzeń, pomp, silników, samodzielnie wywołać burzę czy zamieć śnieżną i wiele innych zjawisk. Jedna ze stref była poświęcona zagrożeniom i sposobom ochrony wody.

Druga część warsztatów odbyła się w laboratorium. Uczniowie samodzielnie, pod okiem prowadzącego zajęcia, wykonywali doświadczenia, odkrywając właściwości wody.

Na zakończenie każdy uczeń otrzymał broszurkę edukacyjną oraz worek z hasłem ekologicznym na temat oszczędzania wody.

Zajęcia były ciekawe i minęły bardzo szybko. Najbardziej spodobały się naszym uczniom samodzielnie wykonywane doświadczenia, symulacje zjawisk przyrodniczych, a także konwersacja z sympatycznym robotem Pepperem.

Mamy nadzieję, że dzięki poszerzeniu wiedzy o wodzie i jej znaczeniu na Ziemi  i w naszym życiu, uczniowie będą bardziej starać się ją oszczędzać na co dzień.  

 

B. Przybysz