Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Od grosika do złotówki

Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponieważ w zajęciach edukacyjnych klas drugich  szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów. Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zajęcia dydaktyczne angażują bowiem także rodziców. Treści nauczania, zawarte w projekcie Od grosika do złotówki, zgodne są z założeniami nowej podstawy programowej. Umożliwiają włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Działania podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje „Dzienniki podróży”, w których dokumentuje realizację poszczególnych zadań. Zaczynamy oszczędzanie. Ciekawe, komu uda się zaoszczędzić najwięcej?