Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Drodzy rodzice


Ogłoszenie dla rodziców dzieci siedmioletnich

DZIEŃ OTWARTY 18 lutego o godz. 17.00

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci siedmioletnich wraz z dziećmi (rocznik 2012) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 lutego 2019 roku o godzinie 1700w stołówce szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1.

Przebieg spotkania:

1.    Przedstawienie ogólnych informacji o szkole.

2.    Zapoznanie z projektowanym planem organizacji zajęć w klasach pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

3.    Rekrutacja 2019/2020.

4.    Przedstawienie podręczników do klasy I. 

5.    Dyskusja.

6.    Zwiedzanie szkoły przez rodziców, spotkania z pracownikami szkoły.

W trakcie spotkania przyszli uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczą w zajęciach w sali komputerowej, świetlicy szkolnej oraz w zajęciach języka angielskiego. Przewidywane są również gry i zabawy z elementami piłki nożnej, w związku z tym prosimy  o wyposażenie dzieci w obuwie zmienne.

                                                            Dyrektor, Grono Pedagogiczne

                                                 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6

 im. Tadeusza Kościuszki

 w Brzegu