Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

INTEGRACJA POPRZEZ SPORT I ZABAWĘ

W dniach 18 – 20 marca 2019 roku delegacja naszego województwa, złożona  z przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Opolu - starszego wizytatora p . Tomasza Słodzińskiego oraz przedstawicieli szkół - Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu , wicedyrektora p. Dariusza Ilowa i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie Koźlu , wicedyrektor  p. Wioletty Bernat i nauczyciela  wych. fizycznego p. Mateusza Sadyka przebywała z wizytą w miejscowości Annweiler - Niemcy. Wyjazd miał na celu  nawiązanie współpracy z przedstawicielami niemieckich szkół i wzajemnej integracji dzieci i młodzieży z Polski   i Niemiec. Sposobem na wzajemną integracje ma być sport i zabawa. Nasi przedstawiciele ze swoim odpowiednikami ze strony gospodarzy uczestniczyli we wzajemnej prezentacji swoich placówek  i osób zaangażowanych w realizację projektu oraz omówieniu i zaplanowaniu przebiegu współpracy  i integracji. Strona niemiecka dodatkowo zorganizowała spotkanie w jednej z placówek oświatowych w miejscowości Dahn, gdzie nasza delegacja mogła zobaczyć w jakich warunkach kształcą się niemieckie dzieci i młodzież . Zaprezentowana została również baza sportowa i najbliższa okolica, którą cechą charakterystyczną są wzgórza, lasy i niesamowite twory skalne przypominające nasze góry stołowe. Na zakończenie odwiedzono bazę zakwaterowania uczestników  w miejscowości Heilsbach położonej  pośród niekończących się lasów i wzgórz. Ustalono, że wyjazd naszych uczniów do Niemiec odbędzie się w miesiącu październiku 2019 roku, a rewizyta w maju 2020 r. Dzieci  i młodzież z Niemiec będą miały okazję zobaczyć Brzeg i Kędzierzyn Koźle, a miejscem bazy noclegowej będzie ośrodek położony w lasach nad jeziorem Turawskim. Szczegółowe plany wzajemnych spotkań zostaną  ustalone korespondencyjnie w najbliższych miesiącach.