Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

„Mój głos się liczy” czyli mała lekcja demokracji

 

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Pomysł przygotowania wyborów do rady samorządu uczniowskiego na wzór wyborów powszechnych zrodził się w naszych głowach już w tamtym roku szkolnym.

Do jego realizacji przystąpiliśmy w marcu br. Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy, jakie materiały należy opracować i wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy pracy.

Najpierw przygotowaliśmy listy wyborców, następnie ogłosiliśmy nabór kandydatów do władz samorządu uczniowskiego. 

Po ustaleniu listy kandydatów, rozpoczęła się kampania wyborcza. Kandydaci wspierani przez sztaby wyborcze, reklamowali swoje programy wyborcze na ciekawych

i przyciągających wzrok plakatach. Jeden z kandydatów wykonał ulotki, które rozdawał podczas szkolnego festynu. Odbyła się również debata wyborcza kandydatów, na której odpowiadali na zadawane im pytania, przekonując wyborców do swoich poglądów i pomysłów rozwiązań.

W dniu poprzedzającym wybory przygotowaliśmy lokal wyborczy z prawdziwego zdarzenia na parterze budynku B.

Postawiliśmy stół dla szkolnej komisji wyborczej, trzy miejsca do głosowania oddzielone parawanami oraz urnę.

W dniu 7 czerwca 2019 roku wyborcy – uczniowie i uczennice naszej szkoły, przychodzili do lokalu wyborczego, by wziąć udział w demokratycznych wyborach do władz samorządu uczniowskiego.

Każdy wyborca złożył własnoręczny podpis na liście wyborców, otrzymał kartę do głosowania, udał się do miejsca przeznaczonego do głosowania, zaznaczył przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata znak x i wrzucił kartę do urny.

Po skończonym głosowaniu członkowie szkolnej komisji wyborczej policzyli głosy oraz sporządzili protokół z wyborów.

Dla wszystkich biorących udział w tak przygotowanych wyborach było to nowe i ciekawe doświadczenie. Była to lekcja, na której dużo się nauczyliśmy.

Nad całością przedsięwzięcia czuwał wicedyrektor szkoły Pan Dariusz Ilów i opiekunowie samorządu uczniowskiego.