Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Nasze zebrania plenarne

Działając w Radzie Samorządu Uczniowskiego, spotykamy się na zebraniach plenarnych, które organizujemy, by m.in. podsumować to, co udało się nam zrealizować w danym przedziale czasowym. 

Spotykając się 13 czerwca br., mogliśmy wspólnie cieszyć się z dobrze wykonanej pracy w drugim okresie roku szkolnego. Dużą satysfakcję dały nam zrealizowane projekty innowacyjne, takie jak: impreza integracyjna „Noc w szkole” i  przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego na wzór wyborów powszechnych.

Zaproszony na spotkanie wicedyrektor szkoły Pan Dariusz Ilów podziękował nam za zaangażowanie i  życzył sukcesów w nowej szkole.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Marcin Kozik zwrócił uwagę, że u podstaw naszych dokonań była dobra współpraca i delegowanie zadań na wszystkich. Pogratulował nam osiągnięć i wyraził przekonanie, że wiedza i umiejętności zdobyte w pracy samorządowej na pewno będą przydatne w przyszłości. 

My również podziękowaliśmy Panu Dyrektorowi i Opiekunom za dobre słowa, uśmiech, zachętę do pracy, gdy czasami się coś nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.