Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Stypendium Fundacji Efekt Motyla