Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Poprzeczna 1

tel. 77 404 58 40

E-mail: zs1@brzeg.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do oddziałów sportowych

2018-03-19

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie V: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie V: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

 

Nabór do oddziałów sportowych rozpocznie się już 22 lutego 2021r. i trwać będzie do 5 marca 2021r. Wnioski wyłącznie w formie papierowej podpisane przez rodzica kandydata należy złożyć do szkoły,
w której odbywać się będzie nabór do oddziału sportowego. Druki wniosków będą dostępne w każdej ze szkół, w których odbywać się będzie nabór.

Rekrutacja do oddziałów sportowych na rok szkolny 2021/2022 dotyczy wyłącznie klasV:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 (dyscypliny: piłka nożna – dziewczęta/chłopcy

 

Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i poz. 1378 oraz 2021r. poz. 4).

 

Podstawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

  1. dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
  3. pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:

  1. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

 

Gdy większa liczba kandydatów spełni wyżej wymienione wymogi o kolejności kandydatów decyduje próba sprawności fizycznej. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w kolejnym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i poz. 1378 oraz 2021r. poz. 4). Informacje o wymaganych na tym etapie dokumentach niezbędnych do potwierdzenia wyżej wymienionych kryteriów zostaną przekazane przez pracowników szkoły.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do oddziału sportowego

Od  22 lutego 2021 r. godz. 8.00 

do 5 marca 2021 r. godz. 15.00

Złożenie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do dyrektora szkoły podstawowej. 

Od 8 marca 2021 r. godz. 8.00

do 12 marca 2021 r. godz. 15.00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

17 marca 2021 r. godz. 12.00

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

22 marca 2021 r. godz. 9.00

Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 22 marca 2021 r. godz. 10.00

do 29 marca 2021 r. godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnej do oddziału sportowego szkoły podstawowej. 

31 marca 2021 r. godz. 9.00

Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego szkoły podstawowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do oddziału sportowego, można uzyskać bezpośrednio w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do oddziałów sportowych

Rekrutacja do klas I

2018-03-19

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Brzeg w roku szkolnym 2021/2022

Informacje ogólne

Rekrutacja do szkół podstawowych rozpoczyna się 22 lutego 2021 r. i trwać będzie do 5 marca 2021r. drogą elektroniczną poprzez stronę brzeg.podstawowe.vnabor.pl

Na stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje o naborze, druki oraz wzory oświadczeń. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wymagane dokumenty odręcznie. Druki wniosków, zgłoszeń i oświadczeń w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej.

 

Warunki przyjęć do szkół

Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu. Rodzice kandydatów do szkół podstawowych  zamieszkałych w obwodzie szkoły, muszą wypełnić w formie elektronicznej jedynie Zgłoszenie kandydata do szkoły. Wypełnione odręcznie lub w formie wydruku komputerowego i podpisane Zgłoszenie - w formie papierowej - należy złożyć w szkole obwodowej.

Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można do niej przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów
w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce
w maksymalnie 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji rodziców. Wypełniony odręcznie lub w formie wydruku komputerowego i podpisany Wniosek - w formie papierowej - należy złożyć w szkole pierwszej preferencji.

 

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

 od 22.02.2021r. godz. 8.00 

do 05.03.2021r. godz. 15.00

Złożenie do dyrektora szkołypodstawowej zgłoszeń/ wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych uchwałą. 

22.03.2021 r. godz. 9.00

Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

od 22.03.2021r. godz. 10.00

do 29.03.2021r. godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego na stronie naboru.

31.03.2021r. godz. 9.00

Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej

 

Kryteria przyjęć do szkół podstawowych

 

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałąNR XXX/357/17 Rady Miejskie Brzegu z 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalania liczby punktów za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych https://biparchiwum.brzeg.pl/zalaczniki/3534/XXX-357-17_22-03-2017_10-38-07.pdf

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych ustalone przez organ prowadzący.

L.p.

Nazwa kryterium do publicznej szkoły podstawowej

Liczba punktów

1.

Kandydat mieszka na terenie Gminy Brzeg.

40

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym do szkoły pierwszego wyboru.

20

3.

Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie pierwszego wyboru.

7

4.

Kandydat, którego krewni (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.

3

5.

Wielodzietność rodziny kandydata lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1

6.

Niepełnosprawność kandydata.

1

7.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

1

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do obwodowej szkoły podstawowej, jak i rekrutacyjnej, można uzyskać bezpośrednio w dowolnej  szkole podstawowej.

 

Granice obwodów szkół podstawowych

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego:

Blacharska, Bolesława Chrobrego, Długa, Ks. J. Dzierżonia, Emilii Plater, Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Jabłkowa, Jana Pawła II, Kapucyńska, Kolejowa, Kotlarska, Kowalska, Lekarska, Władysława Łokietka, Mleczna, Nysańska, Panieńska, Piastowska, Piwowarska, Plac Dworcowy, Plac Koszarowy, Plac Kościelny, Plac Polonii Amerykańskiej, Polska, Księdza Jerzego Popiełuszki, Mikołaja Reja, Rzemieślnicza, Spacerowa, Stare Koszary, Szkolna, Towarowa, Trzech Kotwic, Wydarzeń Brzeskich 1966 r., Wysoka, Zakonnic.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego:

 Chorążych, Zbigniewa Herberta, Kamienna, Kombatantów, Kościelna, Kruszyńska, Franciszka Krzyszowica, Księcia Jerzego II Piasta, Adama Mickiewicza, Bohaterów Monte Cassino, Sergiusza Mossora, Nowy Rynek, Ofiar Katynia, Pierwszej Brygady, Polna, Powstańców Śląskich, Rybacka, Saperska, Gen. Władysława Sikorskiego, Wita Stwosza, Ziemi Tarnowskiej.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika:

3-go Maja, Armii Krajowej, Błonie, Cegielniana, Fryderyka Chopina, Garbarska, Generała Andersa, Górna, Grobli, Grunwaldzka, Hetmana Tarnowskiego, Władysława Jagiełły, Jezuitów, Kardynała Wyszyńskiego, Kępa Młyńska, Kilińskiego, Krakusa, Krótka, Lechicka, Legionistów, Marszałka Piłsudskiego, Młynarska, Stefana Myczkowskiego, Nadbrzeżna,Nadodrzańska, Oławska, Pańska, Partyzantów, Plac Bramy Wrocławskiej, Plac Drzewny, Plac Młynów, Plac Stanisława Moniuszki, Plac nad Odrą, Plac Zamkowy, Planty, Robotnicza, Różana, Rynek, Rzeźnicza, Słowiańska, Staromiejska, Strzelecka, Sukiennice, Szpitalna, Św. Jadwigi, Wał Śluzowy, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki:

1 Maja, Bohaterów Westerplatte, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Ciepłownicza, Cisowa, Chocimska, Marii Dąbrowskiej, Działkowa, Elektryczna, Aleksandra Fredry, Gaj, Gdańska, Generała Grota - Roweckiego, Górnośląska, Grudziądzka, Czesława Janczarskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Jakuba Kani, Kasztanowa, Katowicka, Jana Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki, Króla Jana III, Księdza Makarskiego, Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Majora Sucharskiego, Kornela Makuszyńskiego, Marysieńki, Modrzewiowa, Gustawa Morcinka, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Plac Henryka Dąbrowskiego, Platanowa, Poprzeczna, Janiny Porazińskiej, Poznańska, Bolesława Prusa, Ptasia, Władysława Reymonta, Składowa, Marii Skłodowskiej Curie, Juliusza Słowackiego, Jakuba Sobieskiego, Sportowa, Starobrzeska, Andrzeja Struga, Jana Marcina Szancera, Karola Szymanowskiego, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Topolowa, Toruńska, Juliana Tuwima, Wiedeńska, Wierzbowa, Włościańska, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego, Żołnierzy Wyklętych.

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8:

Cicha, Agrestowa, Czereśniowa, Dębowa, Drzymały, Filozofów, Jagodowa, Mieczysława Karłowicza, Krzywa, Kwiatowa, Liliowa, Lompy, Lwowska, Malinowa, Małujowicka, Mały Rynek, Orla, Pomorska, Poziomkowa, Prochowa, Słoneczna, Śliwkowa, Tęczowa, Wileńska, Wiśniowa, Wojciecha, Wrocławska, Stanisława Wyspiańskiego, Zielona.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klas I

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Rekrutacja 2021/2022
Data utworzenia:2018-03-11
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:1083
Rejestr zmian: