Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 

Szanowni Rodzice !

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu informuje  o opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSP 6 Brzeg na rok szkolny 2020/21.

 

Lista została wywieszona w budynku szkoły przy ul. Poprzecznej 1. 

Rodzice kandydatów do naszej szkoły mogę uzyskać informację o kwalifikacji: 

->Telefonicznie – 77 404 58 40;  

Prosimy o składanie potwierdzenia woli postaci pisemnego oświadczenia dostępnego na stronie naboru,
w dniach 26 marca - 3 kwietnia 2020 r  z wykorzystaniem dogodnej formy:

 

  - scan, zdjęcie  dokumentu  przesłane na mail: zs1@brzeg.pl; 

  - mail z treścią dotyczącą potwierdzenia woli: zs1@brzeg.pl; 

  - umieszczenie dokumentu w skrzynce przy głównym wejściu do szkoły (wejście od ul. Poprzecznej 1).

  

   

Z wyrazami szacunku Anna Krokosz

 

Aktualności