Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Patriotyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (...) Jan Paweł II

Każdy nauczyciel zobowiązany jest do kształtowania postaw uczniów, także patriotycznych i obywatelskich. Dla wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej jest to zadanie szczególne. Istnieje szereg możliwości krzewienia patriotyzmu wśród najmłodszych. Ważne, by uczniowie otoczeni byli symbolami narodowymi, takimi jak godło, barwy państwowe, herby, sztandary oraz z pomocą nauczyciela stopniowo przyswajali i rozumieli ich znaczenie.  Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania, można formować wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” wypowiadało z najgłębszą dumą. 

Wśród szeregu działań  upamiętniających  obchody ważnych narodowych rocznic i dat mogą stanowić szkolne konkursy. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Patriotycznego dla uczniów klas trzecich.

Pierwszym etapem konkursu były eliminacje szkolne, które odbyły się 21 kwietnia 2021 roku. W wyniku eliminacji zostali wyłonieni uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę na etapie międzyszkolnym: Jan Hawrylów z klasy III b i Jakub Senftleben z klasy III c.

28 kwietnia 2021 roku do naszej szkoły przyszli uczniowie ze swoimi nauczycielami, z wszystkich brzeskich szkół podstawowych, którzy chcieli zaprezentować wiedzę w zakresie znajomości  zagadnień  tematycznie związanych z historią naszej Ojczyzny.

Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani wicedyrektor Ewa Stefanowicz, organizacją konkursu zajęły się panie Mariola Mesjasz i Grażyna Sochacka. Honorowym gościem i mentorem eventu była pani Magdalena Przysiężna-Pizarska, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

 Uczestnicy konkursu pisali test składający się z pięćdziesięciu pytań, których treści dotyczyły wiadomości zawartych w podstawie programowej oraz książce pt. „Czy znasz ten kraj?”

W tym roku wiedza uczniów była na bardzo wysokim poziomie, stąd konieczna była dogrywka umożliwiająca wyłonienie laureatów.

Pierwsze miejsce zdobył Jakub Senftleben z klasy III c  z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki,  drugie miejsce Bartłomiej Koralewski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika, trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Jastrzębskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika. Wyróżnienia otrzymali Barbara Kulawinek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Żeromskiego oraz Jan Hawrylów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy imienne i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz pamiątki uczestnictwa od Burmistrza Brzegu pana Jerzego Wrębiaka. Opiekunowie reprezentantów szkół otrzymali dyplomy – podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Grażyna Sochacka