Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zdalne nauczanie zbliża … - realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Projekt „Opolskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” zawitał do naszej szkoły. 

. 17 marca br. w Regionalnym Zespole Wsparcia Edukacji w Opolu, wicedyrektor Dariusz Ilów odebrał 47 laptopów zakupionych w ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Sprzęt trafił do naszej placówki dzięki inicjatywie Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana Marszałka Andrzeja Buły. Projekty wyposażenia nauczycieli w regionie w sprzęt do nauki zdalnej, przez samorząd województwa opolskiego, to inicjatywa unikatowa w skali całego kraju. Zdecydowanie wpłynęła ona na poziom i komfort prowadzonych zajęć w  pracy zdalnej oraz ich efektywność .

Przypomnijmy, że celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kierunek  ten jest w naszej szkole realizowany poprzez wyposażenie w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19.

Przekazany przez Samorząd Województwa Opolskiego sprzęt elektroniczny, może służyć nie tylko podczas nauki zdalnej, ale również wtedy, gdy uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół. To duża pomoc dla naszej placówki, gdyż w dzisiejszym świecie, pełnym nowinek technicznych, każdy sprzęt jest na wagę złota.

Wspomnieć należy również o szkoleniach, w których uczestniczą nasi nauczyciele. Wiedza, zdobyta w ich trakcie, na pewno poszerzy możliwości naszej kadry pedagogicznej, a przede wszystkim otworzy nam drzwi do lepszego jutra.