Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

CHOĆ W PAPIERACH LAT PRZYBYŁO …

„Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.”

Fragment wiersza znanego polskiego poety A.Asnyka stał się przesłaniem  wzruszającej uroczystości pożegnania absolwentów  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki, która odbyła się 23 czerwca 2021 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Dzięki gościnności  pana Dariusza Byczkowskiego, dyrektora muzeum, uczniowie, ich rodzice oraz wychowawcy klas ósmych  po raz kolejny mogli gościć w tak pięknym miejscu, które stanowiło wyjątkową scenografię dla szkolnej uroczystości. Swoją obecnością pożegnanie zaszczycili także Burmistrz Brzegu – pan Jerzy Wrębiak, prezes Brzeskiego Oddziału  ZNP – pani Renata Stec, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu – pani Alina Chęcińska oraz oczywiście dyrektor szkoły – pani Anna Krokosz, wicedyrektorzy placówki w osobach pani Doroty Wyrzykowskiej oraz pana Dariusza Ilowa, wreszcie wychowawcy klas ósmych: panie Maria Rezmer, Barbara Wąsiel, Wioletta Łukiewicz i Lucyna Górka.

W uroczysty nastrój spotkania wprowadził zebranych piękny program artystyczny przygotowany przez uczniów z klas młodszych, którzy pracowali pod opieką pań Magdaleny Koralewskiej, Małgorzaty Wegrzynowskiej i Honoraty Rodobolskiej. Z kolei Burmistrz Brzegu – pan Jerzy Wrębiak w swoim przemówieniu życzył zebranym uczniom, aby wzorowo wywiązali się z najważniejszego zadania, jakie postawi przez nimi życie, tj. bycia dobrym człowiekiem. Przywołał przy tym słowa, jakie znalazły się na epitafium wysławiającym cnoty najsłynniejszego brzeskiego księcia, II rektora gimnazjum Tilesius, budowniczego brzeskiego ratusza – Jerzego II: "...w radach roztropny, w wyro­kach rozważny, w wojnie dzielny, w rządach sprawiedliwy, w układach szczęśliwy, w naganach szczery, w obejściu ze swymi równymi dworski i przyjacielski, w karaniu łaskawy, do przeba­czenia skłonny, do pomocy gotowy, o zbawienie swe troskliwy, skory do dobrych uczynków, w postępowaniu szybki. Dzięki do­brym stronom swego charakteru przez wszystkich serdecznie ukochany" . Wiedza jest bowiem jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać.

Następnie słowo do ósmoklasistów oraz ich rodziców wygłosiła dyrektor szkoły – pani Anna Krokosz, która podkreśliła, że pandemia nie stanęła na przeszkodzie, by uczniowie Szóstki osiągali sukcesy i przynosili sławę nie tylko naszej szkole, ale i miastu. Podziękowała za trud, wysiłek i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności  oraz  talentów uczniom, którzy w konkursach kuratoryjnych uzyskali tytuły laureatów i finalistów, a także najlepszym sportowcom. Wyraziła przy tym nadzieję, że uczniowie wynieśli z naszej szkoły nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także mnóstwo doświadczeń i wspomnień pięknych chwil, czego nie mogliby dokonać bez wsparcia swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Ukoronowaniem uroczystości było przekazanie nagród książkowych za osiągnięcia w nauce, a także  sporcie wyróżniającym się uczniom oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom, czego dokonali wychowawcy klas, którym towarzyszyli Burmistrz miasta Brzeg oraz dyrektor szkoły .  

Drodzy Absolwenci ! Teraz przed Wami czas, w którym będziecie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności. Żegnamy Was słowami, które wspólnie odśpiewaliśmy na koniec: „Ale to już było i nie wróci więcej i choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce”.   Niech sprzyja Wam szczęście! Pamiętajcie jednak, że zamykając pewien etap w swoim życiu i zaczynając nowy, zostawiacie cząstkę siebie w naszej szkole. Od dzisiaj jesteście już ważną częścią historii Szóstki.

Dorota Wyrzykowska