Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

uroczyste pasowanie na czytelnika w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu

28 marca br. uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr
6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu zostali oficjalnie pasowani na czytelników biblioteki szkolnej.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, do wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie organizowane przez bibliotekę, weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Specjalnie z myślą o pierwszakach, uczniowie należący do Szkolnego Koła Teatralnego przygotowali inscenizację „Bazyliszka” na podstawie tekstu Wandy Chotomskiej. W szkolnej stołówce, która na potrzeby uroczystości przemieniła się
w warszawskie Stare Miasto, pierwszoklasiści mieli okazję zetknąć się oko w oko ze strasznym bazyliszkiem. Towarzyszyć Magdzie (pogromczyni potwora) w jej wyprawie do stołecznych podziemi, gdzie w ciemnych zaułkach tkwiły ofiary stwora. Przeżywać radość, gdy młodej bohaterce udało się pokonać bazyliszka „niezawodną bronią kobiet – lusterkiem”. Zgodzili się, aby pokonany swoją własną bronią potwór, został wyciągnięty z piwnic Starówki na światło dzienne, ku uciesze warszawiaków.

Po części artystycznej nastąpił uroczysty moment pasowania. Gospodarz uroczystości – pani Joanna Żołyńska-Janczyk odczytała tekst ślubowania, a pierwszoklasiści zgodnym chórem potwierdzili, że będą szanować książki i nie przestawać czytać, staną się wiernymi i częstymi czytelnikami naszej biblioteki. Aktu pasowania wielkim ołówkiem dokonali wicedyrektorzy: p. Ewa Stefanowicz, p. Dorota Wyrzykowska, p. Dariusz Ilów. Na pamiątkę najmłodsi czytelnicy otrzymali piękne kolorowe zakładki do książek oraz słodkie upominki od Rady Rodziców.
Nad całokształtem uroczystości czuwali: bibliotekarz p. Joanna Żołyńska-Janczyk i polonista p. Łukasz Milewski.

Łukasz Milewski