Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu

Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

/S. Żeromski/

2 września, po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy, wypoczęci, szczęśliwi i gotowi do podjęcia nowych wyzwań wróciliśmy do naszej szkoły. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu rozpoczęła się
o godzinie 9.00 wprowadzeniem przy wtórze werbli szkolnego sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Brzegu, pan Jerzy Wrębiak, ksiądz proboszcz Marcin Czerepak, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Magdalena Przysiężna – Pizarska, prezes brzeskiego oddziału ZNP, pani Renata Stec, dyrektor szkoły, pani Anna Krokosz, wicedyrektorzy Ewa Stefanowicz, Dorota Wyrzykowska oraz Dariusz Ilów.

Pan Burmistrz Jerzy Wrębiak zwrócił się do wszystkich uczniów z życzeniami wielu sukcesów w nauce. Prosił, by z radością i ufnością podejmowali nowe wyzwania i rozwijali swoje zainteresowania. Pierwszakom pogratulował wyboru Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 6, a widząc, jak bardzo są stremowani, powiedział:
Szkoła jest lepsza niż przedszkole.

Pani dyrektor Anna Krokosz przywitała serdecznie wszystkich zebranych: uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Swoje przemówienie rozpoczęła słowami: Dla mnie każda uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego to niezwykle ważny moment. Zarówno Wy, uczniowie, jak i my, nauczyciele, przychodzimy tutaj z sercami pełnymi nadziei. Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasji i potencjału. Chcemy, aby godziny spędzone w klasach tej szkoły były dla Was przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia Waszych marzeń.

Następnie zwróciła uwagę na to, jak ważna w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej jest pamięć o poświęceniu polskich żołnierzy w walce o niepodległość, dzięki którym my możemy żyć i uczyć się w wolnej ojczyźnie. Pięknym symbolem tej pamięci był biało-czerwony kotylion przypięty przez panią dyrektor. Pani Anna Krokosz przypomniała, iż nowy rok szkolny przyniesie wiele zmian, wśród których najważniejszymi są całkowite wygaszenie klas gimnazjalnych oraz uruchomienie dziennika elektronicznego. Pani dyrektor złożyła rodzicom życzenia dobrej współpracy ze szkołą w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci i młodzieży, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy. Na koniec pani dyrektor Anna Krokosz skierowała ciepłe słowa do najmłodszych uczniów, którzy rozpoczną swoją edukację w murach „Szóstki” oraz wręczyła im słodkie rogi obfitości.

Życzymy wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Niech będzie to czas odkrywania tajników wiedzy, poznawania świata oraz realizacji ambitnych marzeń.

Irena Syrico