Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

O placówce

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy
potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń.

 

 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu pragną złożyć na ręce wszystkich darczyńców – przyjaciół szkoły, którzy wsparli jej działalność, najserdeczniejsze podziękowania. Dzięki Państwa życzliwości i hojności udało się nam w mijającym roku przeprowadzić następujące działania:

 

 • remont I piętra w budynku A
 • remont II piętra w budynku A
 • remont gabinetu 25A
 • zakup sprzętu multimedialnego do gabinetu 25A
 • remont gabinetu 21A
 • remont gabinetu 32C
 • zakup mebli do gabinetów 25A i 32C
 • wymiana drzwi na II piętrze w budynku C
 • wymiana drzwi w budynku A.

 

Wśród zadań, które chcielibyśmy jeszcze zrealizować, znajdują się:

 

 • odnowa podłóg w gabinetach lekcyjnych w budynku A
 • dalsza wymiana drzwi w gabinetach lekcyjnych
 • stworzenie sieci internetowej w całej szkole celem wprowadzenia
  e – dziennika.

 

Bardzo zależy nam, aby edukacji w „Szóstce” nadać unikalny charakter. Współpracę z Państwem pojmujemy jako obustronne zaufanie, a wszelka pomoc z Państwa strony pozwoli nam na realizację ambitnych celów. Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie potrzeb naszej szkoły i wielkie serce, życzymy Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.

 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc sfinansować któreś z planowanych działań, prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców :  Bank Zachodni WBK S.A. nr 50 1090 2141 0000 0001 1119 6695 i opisanie wpłaty tytułem wybranego zadania.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki 

                                                              mgr Anna Krokosz