Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

klasa 6a

 

Wychowawca klasy:  Ewa Stromich-Lenkiewicz

 

Artykuły