Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

klasa 5c

Wychowawca klasy: Piotr Szewczuk

 

ZMODYFIKOWANY PLAN LEKCJI

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

J. angielski

 

Matematyka

 

Informatyka/ Technika

 

Matematyka

 

Matematyka

 

Religia

 

J. Polski

 

Matematyka

 

Biologia

 

Narada/ WŻR

 

J. polski

 

Historia

 

Historia

 

J. polski

 

J. polski

 

Plastyka/

Muzyka

 

J. angielski

 

J. polski

 

Geografia

 

J. angielski

 

 

 

WF

 

 

 

WF