Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

klasy 1-3

 Przedstawiamy się.

  To My . Klasa 1b, jest nas razem 23 osoby, 10 dziewczynek i 13 chłopców. 

 

A to nasz plan lekcji. 

Poniedziałek

8:00- 11:25

Wtorek

8:00-12:30

Środa

8:00-12:30

Czwartek

8:00-12:30

Piątek

8:00-11:25

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

język 

angielski

wychowanie 

fizyczne

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

informatyka

język angielski

 

religia

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

gdd
 

wychowanie 

fizyczne

wychowanie 

fizyczne

religia  

Artykuły