Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Przedmiotowo-zadaniowy

Zespół  Przedmiotowo-Zadaniowy Nauczycieli ds.wdrażania Technologii Informatyczno - Komunikacyjnej

 

mgr I. Cyprych

mgr E. Lemieszewska

mgr P. Szewczuk

mgr M. Koralewska

mgr B. Wąsiel

mgr W. Byczkowska

mgr M. Terlecki

mgr E. Stromich - Lenkiewicz