Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Samorząd Uczniowski

 • Dnia 3.09 odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, przygotowaną i poprowadzoną przez członków SU. W bieżącym roku szkolnym opiekunami SU w PSP nr 6 im. Tadeusz Kościuszki są Pani Mariola Mesjasz- Walas i Pan Marcin Kozik
 • Na spotkaniu członków SU dnia 7.09 opracowano plan pracy  na rok szkolny 2018/2019
 • Nowy skład SU wybranych w demokratyczny wyborach to:
 • Agata Skuratowicz 7C
 • Alicja Mączka 6B
 • Weronika Sobocińska 6B
 • Emilia Rudyk 6D
 • Malwina Kramek 6D
 • Tomasz Dębski 6D
 • Nela Żak 5A
 • Julia Mucha 5B
 • Grażyna Guziak 5C
 • Alex Lasek 5E

Przewodnicząca została Julia Rybacka , wiceprzewodnicząca Malwina Marszałek , sekretarz Szymon Macek

Artykuły