Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Sport

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Wychowania Fizycznego          

 

mgr D.Żak

mgr J. Budzowska

mgr A. Golda

mgr K. Golda

mgr R. Nowakowski

mgr. Miłosz Terlecki

mgr Z. Marzec

mgr M. Wionczek

mgr J. Kosztowniak

mgr J. Krzciuk

mg D. Żak

mgr M. Jasińska

mgr D. Ilów

  

Artykuły