Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

klasa 4b

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Język angielski

WŻR

Matematyka

Przyroda

Informatyka

J. polski

Matematyka

J. polski

Religia

Historia

Matematyka

Język polski

J. angielski

Matematyka

Technika

Plastyka

Muzyka

Wych. fizyczne

Zajęcia z wych.

Język polski

 

 

 

 

 

Uśmiech Zmodyfikowany plan lekcji na czas kwarantanny