Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Historia

Historia i tradycja szkoły

 

Historia szkoły sięga lat 50. Szkoła Podstawowa nr 6 powstała jako szósta po II wojnie światowej szkoła podstawowa w Brzegu. Budowę budynku zaplanowano w najnowszej części miasta. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września 1958 roku. Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Józef Wnęk, a funkcję zastępcy pełniła pani Irena Pyrek. Kadra pedagogiczna liczyła wówczas 16 osób. Patronem szkoły w latach 70. został wybrany Tadeusz Kościuszko. 1 września 1970 roku funkcje dyrektora zaczął pełnić pan Alfred Kudłak. Po czterech latach rolę tę objęła pani Michalina Zieleń. W 1984 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 została wybrana Jadwiga Furman.

Przygoda ze sportem  w naszej szkole rozpoczęła się w 1989 r., kiedy złożył oficjalną wizytę w Polsce ówczesny prezydent USA George Bush. Wówczas to jego emisariusze dotarli do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z propozycją rozwoju w Polsce wśród dzieci idei Małej Ligi Baseballu. W wyniku kontaktów Szkoły Podstawowej nr 6 z AWF w lipcu 1989 r. powstała jedna

z pierwszych w Polsce drużyn 9-12 latków. Nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 6 szybko opracowali autorski programy nauczania baseballu i softballu. W przeciągu dwóch lat systematycznym szkoleniem gry w baseball i softball objęto około 400 dzieci w różnych kategoriach wiekowych (od T-ballu do senior league, czyli od młodzika do juniora). Wszystkie dzieci uprawiające baseball i softball pochodziły z naszej szkoły. W latach 90-tych  w SP 6 uczyło się 1500 dzieci.

Szkoła szczyciła się osiągnięciami w zawodach sportowych w baseballu. Wielokrotnie w placówce organizowano zawody międzynarodowe. W 1991 softballowa drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 zdobyła srebrny medal

na Mistrzostwach Polski. Po mistrzostwach czterech zawodników zakwalifikowało się do reprezentacji kraju na Mistrzostwa Świata w Tokio.

W 1992 roku Brzegu placówka otrzymała od Opolskiego Kuratora Oświaty status szkoły sportowej o kierunku baseball-chłopcy, softball – dziewczęta.

Do najbardziej spektakularnych sukcesów drużyny softballowej można zaliczyć brązowy medal na ME w 1994 roku we Florencji. Był to pierwszy medal zdobyty przez Polaków w krótkiej historii polskiego baseballu.

Również dziewczęta wpisały się w historię szkoły, zdobywając w softballu najwyższe lokaty. Do najważniejszych zawodów sportowych zaliczają się rozgrywki w 2005 roku, podczas których sotballistki zdobyły złoty medal

na Mistrzostwach Europy w Kutnie i ósme miejsce na Mistrzostwach Świata

w Filadelfii (było to najwyższe miejsce Polek w startach na MŚ). Natomiast podczas zawodów w 2006 roku drużyna zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy w Ramstein.

W wyniku reformy oświaty w 1999 roku przy ul. Poprzecznej 16 w Brzegu obok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 zarządzanej wówczas przez panią mgr Irenę Kręcichwost utworzono Publiczne Gimnazjum nr 2, którego dyrektorem został mgr Stanisław Kowalczyk.

Sportowe tradycje szkoły pozwoliły połączyć po kilku latach istniejące obok siebie placówki. W roku szkolnym 2002/2003 został powołany Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi, którego dyrektorem została mgr Jadwiga Walasek. Od tego roku szkoła zapisuje najnowszą historię. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi posiadał oddziały sportowe na poziomie szkoły podstawowej klas IV - VI i I - III gimnazjum z kierunkami kształcenia sportowego softball (dziewczęta) i piłka nożna (chłopcy), współpracował z Małą Ligą Baseballu i Softballu w Kutnie, Polskim Związkiem Baseballu i Softballu w Warszawie oraz z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. Jakość treningów poprawiła się, gdy w 2009 roku oddano do użytku kompleks boisk sportowych ,,Orlik 2012”.

Kultywując sportowe tradycje w 2007 roku w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi przygotowano imprezę Ambasadorowie sportu, którą zaszczycił swoją obecnością m.in. Opolski Kurator Oświaty p. A. Zając. Uczniowie oddziałów sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 zdobywali czołowe lokaty w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Młodzi sportowcy kształcili swoje umiejętności podczas międzynarodowych sparingów oraz zawodów na boiskach w Polsce oraz innych krajach Europy.

W roku 2017 w związku z wprowadzoną reformą oświaty Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi przekształcony został ponownie w Publiczną Szkołę Podstawową nr 6, która zachowała status szkoły sportowej.  Stałym elementem tożsamości naszej placówki  i strażnikiem wartości jest tradycja. Publiczna szkoła Podstawowa nr 6 im. T.Kościuszki na przestrzeni  lat wypracowała sobie takie elementy tradycji . Należą do nich : inauguracja roku szkolnego oraz uroczyste rozpoczęcie sportowego roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz gimnazjum, pasowanie na czytelnika, Dzień Edukacji Narodowej, spotkania uczniów i nauczycieli  przy opłatku,

mikołajki, Dzień Sportu, Dni Otwarte Szkoły, uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, Europejski Dzień Języków Obcych,  Sprzątanie Świata, Mikołajkowy Turniej Sportowy, Międzynarodowy Turniej Sportowy  JACEK-CUP, Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, Dzień Tabliczki Mnożenia. Elementami jednoczącymi całą naszą społeczność szkolną uczniów, rodziców i nauczycieli są kiermasze szkolne oraz festyny. Odrębną płaszczyzną spotkań rodziców, uczniów i nauczycieli jest Rada Szkoły.

Od początku istnienia w szkole dbano o rozwijanie postaw prospołecznych, czego wyrazem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski , który może pochwalić się osiągnięciem najwyższej lokaty w województwie

w projekcie Pro publico bono. Uczniowie rozwijają działania samorządowe między innymi poprzez realizację programu Gospodarz Szkoły. Tradycją szkoły jest także organizowanie przez Samorząd Uczniowski wielu akcji charytatywnych również we współpracy z organizacją UNICEF. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują obchody wszystkich ważnych świąt patriotycznych oraz reprezentują szkołę na terenie miasta i powiatu, biorąc udział w Mszach Świętych, akademiach i apelach. Nasi uczniowie uczestniczą również w wyjazdach integracyjnych oraz w krajowych i zagranicznych wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych.

Od roku szkolnego 2011/2012 w placówce Sportowymi utworzono salę edukacyjną połączoną bezpośrednio z salą zabaw oraz rekreacyjny plac zabaw stanowiący uzupełnienie bazy edukacyjno-opiekuńczej między innymi dla oddziałów sześciolatków.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. T.Kościuszki  w Brzegu to szkoła dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata.