Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zespoły zadaniowe

 

1.

 

 

Zespół ds. Diagnozy

mgr W. Łukiewicz

 

mgr U. Szczucka

mgr B. Przybysz

mgr I. Syrico

mgr M. Rybacka

mgr I. Redka

mgr L. Górka

 

2.

Zespół ds. Statutu Szkoły

mgr M. Koralewska

mgr E. Stromich  Lenkiewicz

 

 

3.

 

 

Zespół Wychowawczy

mgr J. Bonar

 

mgr  A. Korczyńska -  Mączka  

 

 

mgr M. Rybacka

Wychowawcy świetlicy szkolnej

Wychowawcy klas I, II  etapu edukacyjnego

 

 

 

4.

 

 

Zespół Pomocy Psychologiczno  - Pedagogicznej

mgr M. Rybacka

 

mgr J. Bonar

 

mgr A. Korczyńska - Mączka

Wychowawcy I etapu edukacyjnego

Wychowawcy II etapu edukacyjnego

5.

Zespół  do spraw Pomocy Materialnej

mgr A. Korczyńska - Mączka

mgr M. Rybacka

 

 

6.

 

Zespół ds. Opracowania Koncepcji Pracy Szkoły

mgr D. Żak

 

mgr A. Puzyniak

mgr J. Bonar

mgr A. Mielnik

mgr G. Sochacka

 

7.

 

Protokolanci Rady Pedagogicznej

mgr D. Kruczkowska

 

Rok Szkolny

2021/2022

mgr M. Bartoszewska

mgr O. Kroczak - Kula

mgr S. Pszeniczka - Gajda

mgr A. Szpytko

8.

Zespół   do Wypracowania Projektu Tygodniowego Rozkładu Zajęć Stałych

mgr W. Perkowska

mgr E. Stromich - Lenkiewicz

mgr  A. Nowacka

mgr B. Porochońska

mgr J. Krawczyk - Antkowiak

mgr I. Cyprych

9.

Zespół   do Wypracowania Projektu Tygodniowego Planu Dyżurów

mgr M. Rezmer

 

mgr Ż. Wiśniewska

mgr M. Węgrzynowska

mgr J. Budzowska

mgr B. Wąsiel

10.

Zespół ds. Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego

mgr G. Sochacka

 

mgr M. Koralewska

11.

Zespół Nauczycieli Rewalidacji

mgr E. Stefanowicz

mgr A. Skarbek - Skulska

mgr J. Miarecka

mgr E. Krzciuk

mgr A. Nowacka

mgr M. Basa

mgr A. Kruczkowska

mgr E. Lemieszewska

mgr Ż. Wiśniewska

mgr A. Szpytko

12.

Zespół Nauczycieli ds. realizacji programu „Przeciwdziałania Wadom Postawy”

mgr M, Jasińska

mgr Joanna Miarecka

 

 

 

mgr B. Wiland

mgr E. Krzciuk

 

 

13.

Szkolny Lider WDN

mgr M. Bartoszewska