Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Rekrutacja do klas I

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Informacje ogólne

Zmiany  przepisów prawa oświatowego wprowadzone zostały ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 610).  Przepisy prawa gwarantują przyjęcie do szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu. Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można do niej przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Kryteria, terminy  przyjęć do szkół podstawowych

Na podstawie art. 133 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały NR XXX/357/17 Rady Miejskie Brzegu z 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalania liczby punktów za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych.

Deklaracja nauki w obwodowej szkole podstawowej

Rodzice kandydatów do szkół podstawowych  zamieszkałych w obwodzie szkoły, wypełniają w formie elektronicznej Zgłoszenie kandydata do szkoły. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Zgłoszenie odręcznie. Zgłoszenie w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisane Zgłoszenie – w formie papierowej – należy złożyć w szkole obwodowej.

Deklaracja nauki w szkole podstawowej innej niż obwodowa

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce  maksymalnie w 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji rodziców.

Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek odręcznie. Wniosek w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany Wniosek – w formie papierowej – należy złożyć  w szkole pierwszej preferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do obwodowej szkoły podstawowej, jak i rekrutacyjnej, można uzyskać bezpośrednio w dowolnej  szkole podstawowej.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

 od 15.02.2018 r. godz. 8.00 

 

do 05.03.2018 r. godz. 15.00

Złożenie wniosków/zgłoszeń  wraz z dokumentami o przyjęcie do dyrektora szkoły podstawowej
28.03.2018  r. godz. 8.00 Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych                                           i niezakwalifikowanych
od 28.03.2018 r. godz. 8.00

 

do 06.04.2018 r. godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnej do szkoły podstawowej
09.04.2018 r. godz. 12.00 Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej

Granice obwodu :

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki: 1 Maja, Bohaterów Westerplatte, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Ciepłownicza, Cisowa, Chocimska, Marii Dąbrowskiej, Działkowa, Elektryczna, Aleksandra Fredry, Gaj, Gdańska, Generała Grota – Roweckiego, Górnośląska, Grudziądzka, Czesława Janczarskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Jakuba Kani, Kasztanowa, Katowicka, Jana Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki, Króla Jana III, Księdza Makarskiego, Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Majora Sucharskiego, Kornela Makuszyńskiego, Marysieńki, Modrzewiowa, Gustawa Morcinka, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Plac Henryka Dąbrowskiego, Platanowa, Poprzeczna, Janiny Porazińskiej, Poznańska, Bolesława Prusa, Ptasia, Władysława Reymonta, Składowa, Marii Skłodowskiej Curie, Juliusza Słowackiego, Jakuba Sobieskiego, Sportowa, Starobrzeska, Andrzeja Struga, Jana Marcina Szancera, Karola Szymanowskiego, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Topolowa, Toruńska, Juliana Tuwima, Wiedeńska, Wierzbowa, Włościańska, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego, Żołnierzy Wyklętych (dawna Ostapa Dłuskiego).