Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Rekrutacja do klas I

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Informacje ogólne

Rekrutacja do szkół podstawowych rozpoczyna się 13 lutego 2019 r. i trwać będzie do 1 marca 2019r.  drogą elektroniczną poprzez stronę brzeg.podstawowe.vnabor.pl

Na stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje o naborze, druki oraz wzory oświadczeń. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wymagane dokumenty odręcznie. Druki wniosków, zgłoszeń i oświadczeń w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej.

 

Warunki przyjęć do szkół

Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu.  Rodzice kandydatów do szkół podstawowych  zamieszkałych w obwodzie szkoły, muszą wypełnić w formie elektronicznej jedynie Zgłoszenie kandydata do szkoły. Wypełnione odręcznie  lub w formie wydruku komputerowego i podpisane Zgłoszenie - w formie papierowej - należy złożyć w szkole obwodowej.

Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można do niej przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów
w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce
w maksymalnie 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji rodziców. Wypełniony odręcznie lub w formie wydruku komputerowego i podpisany Wniosek - w formie papierowej - należy złożyć w szkole pierwszej preferencji.

 

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

 od 13.02.2019 r. godz. 8.00 

do 01.03.2019 r. godz. 15.00

Złożenie do dyrektora szkoły podstawowej zgłoszeń/ wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych uchwałą. 

26.03.2019  r. godz. 8.00

Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 26.03.2019 r. godz. 8.00

do 01.04.2019 r. godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego na stronie naboru.

02.04.2019 r. godz. 12.00

Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej

 

Kryteria przyjęć do szkół podstawowych

 

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą NR XXX/357/17 Rady Miejskie Brzegu z 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalania liczby punktów za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych https://bip.brzeg.pl/zalaczniki/3534/XXX-357-17_22-03-2017_10-38-07.pdf .

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych ustalone przez organ prowadzący.

  L.p.

Nazwa kryterium do publicznej szkoły podstawowej

Liczba punktów

1.

Kandydat mieszka na terenie Gminy Brzeg.

40

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym do szkoły pierwszego wyboru.

20

3.

Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie pierwszego wyboru.

7

4.

Kandydat, którego krewni (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.

3

5.

Wielodzietność rodziny kandydata lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1

6.

Niepełnosprawność kandydata.

1

7.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

1

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do obwodowej szkoły podstawowej, jak i rekrutacyjnej, można uzyskać bezpośrednio w dowolnej  szkole podstawowej.

 

Granice obwodów szkół podstawowych

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego :

Blacharska, Bolesława Chrobrego, Długa, Ks. J. Dzierżonia, Emilii Plater, Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Jabłkowa, Jana Pawła II, Kapucyńska, Kolejowa, Kotlarska, Kowalska, Lekarska, Władysława Łokietka, Mleczna, Nysańska, Panieńska, Piastowska, Piwowarska, Plac Dworcowy, Plac Koszarowy, Plac Kościelny, Plac Polonii Amerykańskiej, Polska, Księdza Jerzego Popiełuszki, Mikołaja Reja, Rzemieślnicza, Spacerowa, Stare Koszary, Szkolna, Towarowa, Trzech Kotwic, Wydarzeń Brzeskich 1966 r. (dawna 6 - Lutego), Wysoka, Zakonnic.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego:

 Chorążych, Zbigniewa Herberta, Kamienna, Kombatantów, Kościelna, Kruszyńska, Franciszka Krzyszowica, Księcia Jerzego II Piasta, Adama Mickiewicza, Bohaterów Monte Cassino, Sergiusza Mossora, Nowy Rynek, Ofiar Katynia, Pierwszej Brygady, Polna, Powstańców Śląskich, Rybacka, Saperska, Gen. Władysława Sikorskiego, Wita Stwosza, Ziemi Tarnowskiej.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika:

3-go Maja, Armii Krajowej, Błonie, Cegielniana, Fryderyka Chopina, Garbarska, Generała Andersa, Górna, Grobli, Grunwaldzka, Hetmana Tarnowskiego, Władysława Jagiełły, Jezuitów, Kardynała Wyszyńskiego, Kępa Młyńska, Kilińskiego, Krakusa, Krótka, Lechicka, Legionistów, Marszałka Piłsudskiego, Młynarska, Stefana Myczkowskiego, Nadbrzeżna, Nadodrzańska, Oławska, Pańska, Partyzantów, Plac Bramy Wrocławskiej, Plac Drzewny, Plac Młynów, Plac Stanisława Moniuszki, Plac nad Odrą, Plac Zamkowy, Planty, Robotnicza, Różana, Rynek, Rzeźnicza, Słowiańska, Staromiejska, Strzelecka, Sukiennice, Szpitalna, Św. Jadwigi, Wał Śluzowy, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki:

1 Maja, Bohaterów Westerplatte, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Ciepłownicza, Cisowa, Chocimska, Marii Dąbrowskiej, Działkowa, Elektryczna, Aleksandra Fredry, Gaj, Gdańska, Generała Grota - Roweckiego, Górnośląska, Grudziądzka, Czesława Janczarskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Jakuba Kani, Kasztanowa, Katowicka, Jana Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki, Króla Jana III, Księdza Makarskiego, Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Majora Sucharskiego, Kornela Makuszyńskiego, Marysieńki, Modrzewiowa, Gustawa Morcinka, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Plac Henryka Dąbrowskiego, Platanowa, Poprzeczna, Janiny Porazińskiej, Poznańska, Bolesława Prusa, Ptasia, Władysława Reymonta, Składowa, Marii Skłodowskiej Curie, Juliusza Słowackiego, Jakuba Sobieskiego, Sportowa, Starobrzeska, Andrzeja Struga, Jana Marcina Szancera, Karola Szymanowskiego, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Topolowa, Toruńska, Juliana Tuwima, Wiedeńska, Wierzbowa, Włościańska, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego, Żołnierzy Wyklętych (dawna Ostapa Dłuskiego).

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8:

Cicha, Agrestowa, Czereśniowa, Dębowa, Drzymały, Filozofów, Jagodowa, Mieczysława Karłowicza, Krzywa, Kwiatowa, Liliowa, Lompy, Lwowska, Malinowa, Małujowicka, Mały Rynek, Orla, Pomorska, Poziomkowa, Prochowa, Słoneczna, Śliwkowa, Tęczowa, Wileńska, Wiśniowa, Wojciecha, Wrocławska, Stanisława Wyspiańskiego, Zielona.