Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Rekrutacja do klas I

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, kryteria i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do brzeskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2022-2023.

 

Artykuły