Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Dyrekcja

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu:

mgr Anna Krokosz

Wicedyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu:

mgr Ewa Stefanowicz

mgr Dariusz Ilów