Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Kadra

Wykaz nauczycieli zatrudnionych

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

 

 

 

Lp.

imię i nazwisko

przedmiot

1.

mgr Anna Krokosz

Dyrektor, matematyka

2.

mgr Ewa Stefanowicz

Wicedyrektor, nauczyciel rewalidacji

3.

mgr Dariusz  Ilów

Wicedyrektor, wychowanie fizyczne

4.

mgr Dorota Wyrzykowska

Koordynator ds. szkolnych, język  polski

5.

mgr Joanna  Miarecka

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel rewalidacji

6.

mgr Małgorzata Basa

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy,

7.

mgr Dorota  Bochenek

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

8.

mgr Elżbieta  Krzciuk

edukacja wczesnoszkolna

9.

mgr Elżbieta  Lemieszewska

edukacja wczesnoszkolna

10.

mgr Anna Skarbek-Skulska

edukacja wczesnoszkolna

11.

mgr Jadwiga Śliszewicz

edukacja wczesnoszkolna

12.

mgr Anna Kaśków

edukacja wczesnoszkolna, zaj. komputerowe

13.

mgr Beata Wiland

edukacja wczesnoszkolna, przyroda, nauczyciel rewalidacji

14.

mgr Anna Nowacka

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel rewalidacji

15.

mgr Iwona Redka

edukacja wczesnoszkolna

16.

mgr Żaneta Wiśniewska

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel rewalidacji

17.

mgr Aleksandra Kamińska - Niziołek

edukacja wczesnoszkolna

18.

mgr Olimpia  Kroczak -  Kula

nauczyciel specjalista, wychowawca świetlicy

19.

mgr Małgorzata  Kunicka

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

20.

mgr Anna Nurek

wychowawca świetlicy

21.

mgr Diana Kruczkowska

wychowawca świetlicy

22.

mgr Kornelia, Patrycja Kulnicz

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

23.

mgr Sabina  Gajda-Pszeniczka

nauczyciel specjalista, wychowawca świetlicy

24.

mgr Beata Porochońska

nauczyciel specjalista

25.

mgr Grażyna Sochacka

nauczyciel specjalista

26.

mgr Aneta Żebrowska

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

27.

mgr Diana Wołoszyn

wychowawca świetlicy

28.

mgr Aleksandra Krzewińska

wychowawca świetlicy

29.

mgr Magdalena Skibińska - Waniek

wychowawca świetlicy

30.

mgr Jacek  Kosztowniak

oligofrenopedagog

31.

mgr Anna Wanat

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

32.

mgr Agnieszka Szpytko

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

33.

mgr Irena Syrico

język  polski, historia

34.

mgr Joanna Żołyńska-Janczyk

bibliotekarz

35.

mgr Aleksandra Korczyńska-Mączka

pedagog szkolny, doradca zawodowy

36.

mgr Magdalena Rybacka

pedagog szkolny

37.

mgr Joanna Bonar

psycholog szkolny

38.

mgr Magdalena Koralewska

język  polski

39.

mgr Adriana Puzyniak

język  polski

40.

mgr Urszula Szczucka

język  polski

41.

mgr Małgorzata Węgrzynowska

język  polski

42.

mgr Iwona Waszczykowska

logopeda

43.

mgr Łukasz Milewski

historia

44.

dr Witold  Linard

historia, WOS

45.

mgr Marcin Kozik

historia, WOS, EDB

46.

mgr Iwona  Cyprych

matematyka

47.

mgr Ewa Stromich-Lenkiewicz

matematyka, chemia

48.

mgr Barbara Wąsiel

matematyka

49.

mgr Joanna Antkowiak

matematyka, fizyka

50.

mgr Wioletta Perkowska

matematyka, informatyka

51.

mgr Alicja  Kruczkowska

fizyka, nauczyciel rewalidacji

52.

mgr Anna Kapuścińska-Pieleszek

chemia, biologia

53.

mgr Magdalena Tabiszewska

chemia

54.

mgr Wiesława  Byczkowska

biologia, przyroda

55.

mg Barbara Przybysz

przyroda,  geografia

56.

mgr Monika Adamus

język  angielski, wychowawca świetlicy

57.

mgr Lucyna Górka

język  angielski

58.

inż. Piotr Szewczuk

język  angielski                                  

59.

mgr Wioletta  Łukiewicz

język  angielski

60.

mgr Marta  Bartoszewska

język  angielski

61.

mgr Monika Okoń

język  angielski

62.

mgr Anna  Mielnik

język  angielski, fizyka

63.

mgr Maria Rezmer

język niemiecki

64.

mgr Anita Zielińska

język niemiecki

65.

mgr  Monika Kolanowska

informatyka, język angielski, zaj. komputerowe

66.

mgr Ryszard Miszkiewicz

informatyka

67.

mgr Paweł  Mruklik

zaj. techniczne, zaj. komputerowe

68.

mgr Marzena  Onisk

plastyka

69.

mgr Honorata Rodobolska

muzyka, bibliotekarz

70.

mgr Jolanta  Budzowska

wychowanie fizyczne

71.

mg Krzysztof Golda

wychowanie fizyczne

72.

mgr Anita Golda

wychowanie fizyczne

73.

mgr Jacek  Krzciuk

wychowanie fizyczne

74.

mgr Zbigniew Marzec

wychowanie fizyczne

75.

mgr Robert  Nowakowski

wychowanie fizyczne

76.

mgr Miłosz Terlecki

wychowanie fizyczne

77.

mgr Marzena Wionczek

wychowanie fizyczne

78.

mgr Dariusz Żak

wychowanie fizyczne

79.

mgr Magdalena Jasińska

wychowanie fizyczne

80.

ks. Mateusz Smaza

religia

81.

mgr Mariola Mesjasz-Walas

religia, edukacja wczesnoszkolna, logopeda

82.

mgr Elżbieta Rapacz

religia

83.

mgr Elżbieta Wacławik

religia, logopeda

84.

mgr Anna Antonowicz

religia, wychowawca świetlicy

85.

mgr Grażyna Gąsior

logopeda

86.

mgr Małgorzata Heflich

biologia

87.

mgr Beata Lewińska

logopeda

88.

mgr Aleksandra Sokołowska

biologia

89.

mgr Agata Wojtachnio

biologia