Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Kadra

Wykaz nauczycieli zatrudnionych

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

 

 

 

Lp.

imię i nazwisko

przedmiot

1.

mgr Anna Krokosz

Dyrektor, matematyka

2.

mgr Ewa Stefanowicz

Wicedyrektor, nauczyciel rewalidacji

3.

mgr Dariusz  Ilów

Wicedyrektor, wychowanie fizyczne

4.

mgr Dorota Wyrzykowska

Koordynator ds. szkolnych, język  polski

5.

mgr Joanna  Miarecka

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel rewalidacji

6.

mgr Małgorzata Basa

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy,

7.

mgr Dorota  Bochenek

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

8.

mgr Elżbieta  Krzciuk

edukacja wczesnoszkolna

9.

mgr Elżbieta  Lemieszewska

edukacja wczesnoszkolna

10.

mgr Anna Skarbek-Skulska

edukacja wczesnoszkolna

11.

mgr Jadwiga Śliszewicz

edukacja wczesnoszkolna

12.

mgr Anna Kaśków

edukacja wczesnoszkolna, zaj. komputerowe

13.

mgr Beata Wiland

edukacja wczesnoszkolna, przyroda, nauczyciel rewalidacji

14.

mgr Anna Nowacka

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel rewalidacji

15.

mgr Iwona Redka

edukacja wczesnoszkolna

16.

mgr Żaneta Wiśniewska

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel rewalidacji

17.

mgr Aleksandra Kamińska - Niziołek

edukacja wczesnoszkolna

18.

mgr Olimpia  Kroczak -  Kula

nauczyciel specjalista, wychowawca świetlicy

19.

mgr Małgorzata  Kunicka

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

20.

mgr Anna Nurek

wychowawca świetlicy

21.

mgr Diana Kruczkowska

wychowawca świetlicy

22.

mgr Kornelia, Patrycja Kulnicz

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

23.

mgr Sabina  Gajda-Pszeniczka

nauczyciel specjalista, wychowawca świetlicy

24.

mgr Grażyna Sochacka

nauczyciel specjalista

25.

mgr Aneta Żebrowska

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

26.

mgr Diana Wołoszyn

wychowawca świetlicy

27.

mgr Aleksandra Krzewińska

wychowawca świetlicy

28.

mgr Magdalena Skibińska - Waniek

wychowawca świetlicy

29.

mgr Jacek  Kosztowniak

oligofrenopedagog

30.

mgr Anna Wanat

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

31.

mgr Agnieszka Szpytko

nauczyciel specjalista, nauczyciel rewalidacji

 

32

mgr Irena Syrico

język  polski, historia

33.

mgr Joanna Żołyńska-Janczyk

bibliotekarz

34.

mgr Aleksandra Korczyńska-Mączka

pedagog szkolny, doradca zawodowy

35.

mgr Magdalena Rybacka

pedagog szkolny

36.

mgr Joanna Bonar

psycholog szkolny

37.

mgr Magdalena Koralewska

język  polski

38.

mgr Adriana Puzyniak

język  polski

39.

mgr Urszula Szczucka

język  polski

40.

mgr Małgorzata Węgrzynowska

język  polski

41.

mgr Iwona Waszczykowska

logopeda

42.

mgr Łukasz Milewski

historia

43.

dr Witold  Linard

historia, WOS

44.

mgr Marcin Kozik

historia, WOS, EDB

45.

mgr Iwona  Cyprych

matematyka

46.

mgr Ewa Stromich-Lenkiewicz

matematyka, chemia

47.

mgr Karina Dobrasiak

matematyka

48.

mgr Joanna Antkowiak

matematyka, fizyka

49.

mgr Wioletta Perkowska

matematyka, informatyka

50.

mgr Alicja  Kruczkowska

fizyka, nauczyciel rewalidacji

51.

mgr Anna Kapuścińska-Pieleszek

chemia, biologia

52.

mgr Magdalena Tabiszewska

chemia

53.

mgr Wiesława  Byczkowska

biologia, przyroda

54.

mg Barbara Przybysz

przyroda,  geografia

55.

mgr Monika Adamus

język  angielski, wychowawca świetlicy

56.

mgr Lucyna Górka

język  angielski

57.

inż. Piotr Szewczuk

język  angielski                                 

58.

mgr Wioletta  Łukiewicz

język  angielski

59.

mgr Marta  Bartoszewska

język  angielski

60.

mgr Monika Okoń

język  angielski

61.

mgr Anna  Mielnik

język  angielski, fizyka

62.

mgr Katarzyna Weber - Jania

język niemiecki

63.

mgr Anita Zielińska

język niemiecki

64.

mgr  Monika Kolanowska

informatyka, język angielski, zaj. komputerowe

65.

mgr Ryszard Miszkiewicz

informatyka

66.

mgr Paweł  Mruklik

zaj. techniczne, zaj. komputerowe

67.

mgr Marzena  Onisk

plastyka

68.

mgr Honorata Rodobolska

muzyka, bibliotekarz

69.

mgr Jolanta  Budzowska

wychowanie fizyczne

70.

mg Krzysztof Golda

wychowanie fizyczne

71.

mgr Anita Golda

wychowanie fizyczne

72.

mgr Jacek  Krzciuk

wychowanie fizyczne

73.

mgr Zbigniew Marzec

wychowanie fizyczne

74.

mgr Robert  Nowakowski

wychowanie fizyczne

75.

mgr Miłosz Terlecki

wychowanie fizyczne

76.

mgr Marzena Wionczek

wychowanie fizyczne

77.

mgr Dariusz Żak

wychowanie fizyczne

78.

mgr Magdalena Jasińska

wychowanie fizyczne

79.

ks. Mateusz Smaza

religia

80.

mgr Mariola Mesjasz-Walas

religia, edukacja wczesnoszkolna, logopeda

81.

mgr Elżbieta Rapacz

religia

82.

mgr Elżbieta Wacławik

religia, logopeda

83.

mgr Anna Antonowicz

religia, wychowawca świetlicy

84.

mgr Grażyna Gąsior

logopeda

85.

mgr Małgorzata Heflich

biologia

86.

mgr Beata Lewińska

logopeda

87.

mgr Aleksandra Sokołowska

biologia

88.

mgr Agata Wojtachnio

biologia