Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Matematyczny

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Matematyki

mgr I. Cyprych

mgr J. Krawczyk – Antkowiak

mgr W. Perkowska

mgr inż. E. Stromich - Lenkiewicz

mgr A. Krokosz

mgr K. Dobrasiak

mgr A. Dobrowolska - Urbanek

Artykuły