Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Matematyczny

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Matematyki

mgr B. Wasiel

mgr I. Cyprych

mgr A. Zacharewicz

mgr E. Stromich - Lenkiewicz

mgr J. Banasiuk

mgr A. Krokosz

mgr J. Krawczyk – Antkowiak

mgr E. Seretna