Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Przyrodniczy

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Przyrody, Biologii, Chemii, Fizyki i Geografii

mgr Barbara Przybysz

mgr Wiesława Byczkowska

mgr Alicja Kruczkowska

mgr Anna Mielnik

mgr Beata Wiland

mgr Anna Kapuścińska - Pieleszek

mgr Magdalena Tabiszewska

mgr Agata Wojtachnio

mgr J. Krawczyk - Antkowiak

mgr Małgorzata Heflich

 

Artykuły